Actievoorwaarden winactie Ronny Kroeze

Deze giveaway wordt georganiseerd door Hoveniersbedrijf Ronny Kroeze en is niet gesponsord, goedgekeurd, of beheerd door Facebook.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je iemand hebt getagd in de reacties onder het originele Facebook en/of Instagram bericht van de giveaway op de pagina van Hoveniersbedrijf Ronny Kroeze:
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. De looptijd van deze winactie is van 7 juni t/m 10 juni 2022.
 4. De winnaar wordt bekend gemaakt via onze Facebook en Instagram pagina op 10 juni 2022.
 5. Ronny Kroeze is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven.
 2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Ronny Kroeze is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.